chelifer سیاسی همراه آمریکا اوباما

chelifer: سیاسی همراه آمریکا اوباما بین الملل اوباما شیکاگو آمریکا

گت بلاگز بین‌الملل حقوق شهروندان انگلیسی را در اتحادیه اروپا حفظ خواهیم کرد / ترزا می

نخست وزیر انگلیس اظهار داشت اطمینان حاصل خواهیم کرد که حقوق شهروندان انگلیسی ساکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بعد از خروج ما از اتحادیه حفظ شود.

حقوق شهروندان انگلیسی را در اتحادیه اروپا حفظ خواهیم کرد / ترزا می

به گزارش گروه بین الملل گروه تحریریه سایت جوان، ترزا می، نخست وزیر انگلیس، در ادامه روند مبارزات انتخاباتیِ خود در آستانه برگزاری انتخابات عمومیِ 8 ژوئن (18 خرداد)، به محل ماهیگیری در منطقه پلیموث در انگلیس رفت و با بعضی از کارکنان در این بندر صحبت کرد.

ترزا می با توجه به نظرسنجی های اخیر، که حاکی از کم کردن فاصله پیشتازی خودش با جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس، که رقیب مهم انتخاباتی ترزا می به حساب می آید، گفت: تنها نظرسنجی که اهمیت دارد، رأی گیری از مردم (انتخابات) هست، که در تاریخ 8 ژوئن برگزار خواهد شد، لیکن در آن هنگام، مردم این گزینش را خواهند داشت که چه کسی را به عنوان رهبر یا همان نخست وزیر انگلیس برگزینند، که قادر باشد کشور را به سوی آینده (درخشان) پیش ببرد: من یا جرمی کوربین؟

می سپس تأکید کرد: من جهت مذاکرات برکسیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) برنامه دارم و علاوه بر این، من جهت ساختن انگلیسی قدرتمندتر و شکوفاتر نیز برنامه دارم. من مطمئنم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم، لیکن من به انگلیس و مردم انگلیس ایمان دارم.

حقوق شهروندان انگلیسی را در اتحادیه اروپا حفظ خواهیم کرد / ترزا می

نخست وزیر انگلیس در بخش دیگری از مصاحبه گفت: از همان روزِ نخست، من به عنوان نخست وزیر انگلیس با شفافیت اعلام کردم که می خواهم اطمینان حاصل کنم ما از مردم انگلیس حمایت کنیم و به دنبال برطرف نیازهای ارزش باشیم. اگر شما به انگلیسی هایی که در اتحادیه اروپا زندگی می کنند، بنگرید، جهت من کاملاً روشن است که ما خواهان توافقی (با اتحادیه اروپا) هستیم که حقوق آنان (مردم انگلیس در اتحادیه اروپا پسا برکسیت) محفوظ باقی بماند. البته این مسئله ای دوجانبه جهت شهروندان اتحادیه اروپا است که در انگلیس زندگی می کنند. از این رو، این بسیار حائز اهمیت است که ما صرفاً شهروندان اتحادیه اروپا را که در انگلیس زندگی می کنند از حقوق و مزایایی برخوردار نسازیم که شهروندان خودمان در اتحادیه اروپا از آن محروم باشند. ما به دنبال حفاظت از شهروندان انگلیسی در اتحادیه اروپا هستیم. من خواهان توافقاتی دوجانبه هستم که حقوق آنان مورد محافظت قرار گیرد و ما بتوانیم به نیازهای آن ها پیگیری کنیم. من، به عنوان نخست وزیر انگلیس، مراقب شهروندان انگلیسی هستم که در اتحادیه اروپا زندگی می کنند.

ترزا می در بخش نهایی این مصاحبه گفت: اکنون آنچه ما بدان نیاز داریم این است که کنترلِ مناسب روی مسئله مهاجرت (به داخل انگلیس) داشته باشیم. البته ما قادر خواهیم بود قوانین و مقرراتی را جهت کسانی که بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، از این اتحادیه به انگلیس می آیند، وضع کنیم.

نخست وزیر انگلیس تأکید کرد: گزینه ای کاملاً روشن در این انتخابات (در برابر مردم) وجود دارد، لیکن تفاوتی کاملاً واضح میان من و جرمی کوربین و حزب کارگر وجود دارد. من می خواهم اطمینان حاصل کنم که ما مهاجرت را کنترل کنیم، لیکن مهاجرتِ بسیار زیاد، بیش از حد و کنترل نشده، بر خدمات عمومیِ ما (مانند خدمات درمانی) فشار آورده است و همچنین (با توجه به کارگران ارزانقیمتِ خارجی) باعث کم کردن دستمزدها جهت کسانی شده است است که از همان ابتدا کمترین دستمزدها را (در انگلیس) دریافت می کردند. من می خواهم اطمینان حاصل کنم که ما مهاجرت را کنترل کنیم، ولی جرمی کوربین و حزب کارگر خواستار مهاجرتِ کنترل نشده هستند.

نخست وزیر انگلیس اظهار داشت اطمینان حاصل خواهیم کرد که حقوق شهروندان انگلیسی ساکن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بعد از خروج ما از اتحادیه حفظ شود.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: اروپا | زندگی | کارگر | کنترل | انگلیس | مهاجرت | انگلیس | مهاجرت | کارگران | انگلیسی | اتحادیه اروپا

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog